Punt Welzijn

 

 

De Roos heeft in december haar deuren gesloten.

Vanaf 2 januari is iedereen van harte welkom in het BeekCwartier,  Beekstraat 54 begane grond.
(nieuwe naam en locatie)

 

Punt Welzijn is een dienstverlenende organisatie voor jeugd- en jongerenwerk, senioren en gehandicapten, vrijwilligers en mantelzorgers, buurtbewoners en nieuwkomers in Weert en omstreken. Wij richten ons op de mensen in de straat, de wijk, het dorp en de stad. Ons streven is met onze dienstverlening te bevorderen dat alle mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Immers, iedereen is kansrijk!

In ons werk staat centraal:

De kracht van delen.

Het is onze uitdaging om te verbinden en bewoners te faciliteren, te versterken tot een grotere zelfstandigheid, en / of, naar meer participatie en meedoen in de samenleving. Wij hebben daarbij extra aandacht voor bewoners in kwetsbare situaties.


Daarom:

   - onderhouden wij contacten met lokale netwerken;
   - werken wij samen met gemeente, politie, wijk- en dorpsraden en
     woningcorporaties;
   - ontwikkelen we innovatieve projecten afgestemd op onze doelgroepen.


ANBI transparantie:

Punt Welzijn is bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Punt Welzijn zijn fiscaal aftrekbaar. In het kader van transparantie met betrekking tot het gevoerde (financiële) beleid van de stichting Punt Welzijn, hieronder de informatie conform de regelgeving van de belastingdienst:

 

Staat van baten en lasten 2015

 

Punt Welzijn maakt deel uit van de koepelorganisatie Unitus en werkt samen met de Welzijnsorganisatie Vorkmeer en Hoera kindercentra.